St. Blasius Malankara Syrian Catholic Church

  • Established Year:1956
  • Parish:Kalambur
  • Address: Kalambur p.o Piravom Ernakulam Dist
  • Pin:0
  • Email: