St. Thomas Malankara Syrian Catholic Church

  • Vicar:Rev. Fr. Kuriakose Kudilil
  • Established Year:1952
  • Parish:Perva
  • Address: Peruva P.O Kottayam Dist
  • Pin:0
  • Email: