St. Joseph Malankara Syrian Catholic Church

  • Vicar:Rev. Fr. John Varghese Edalikudiyil
  • Established Year:1933
  • Parish:Jellippara
  • Address: Jellippara P.O Mannarkadu Palakkadu Dist
  • Pin:678582
  • Email: