St. Mary's Malankara Syrian Catholic Church

  • Vicar:Rev. Fr. Mathew Muttuthan
  • Established Year:1991
  • Parish:Olavacode
  • Address: Vrindhavam Matha Nagar Olavacoda P.O Palakkad Dist
  • Pin:0
  • Email: