St. Mary's Malankara Syrian Catholic Church

  • Vicar:Rev. Fr. Michael Vadakkeveettil
  • Established Year:1950
  • Parish:Chelakkara
  • Address: Kurumala P.O Chelakkara Thrissur Dist
  • Pin:680586
  • Email: