St. Mary's Malankara Syrian Catholic Church

  • Vicar:Rev. Fr. Babu Mathews Mandumpal
  • Established Year:1986
  • Parish:Parlikad
  • Address: Parlikad P.O Vadakkanchery Thrissur Dist
  • Pin:680623
  • Email: