St. Thomas Malankara Syrian Catholic Church

  • Vicar:Rev. Fr. Kuriakose Karuthedath
  • Established Year:1962
  • Parish:Chuvannamannu
  • Address: Chuvannamannu P.O Thrissur Dist
  • Pin:0
  • Email: